Privacy en Cookies

Voor een volledige werking plaatst deze website cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig. Lees meer

Privacyverklaring.

Privacy staat in onze maatschappij onder druk. Wij doen ons uiterste best om in deze digitale wereld op een eerlijke, transparante en verantwoorde manier de voordelen van nieuwe technologie te benutten zonder dat dit ten koste gaat van privacy. We geloven dat privacy een groot recht is en een van de fundamenten van onze democratische rechtstaat. Hier heeft iedereen een verantwoordelijkheid. Ook wij als softwarebedrijf. Kortom, privacy staat bij ons hoog in het vaandel.

 

Hoe gaat Enigmatry met jouw gegevens om?

Enigmatry verzamelt en verwerkt persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat dit zorgvuldig, vertrouwelijk, transparant en met in achtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) en aanverwante wet- en regelgeving plaatsvindt. Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens gaat Enigmatry zorgvuldig te werk.

 

Doel van de verwerking

Wij verwerken alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening, het uitvoeren van overeengekomen dienstverlening en daaraan gerelateerde activiteiten, het benaderen en onderhouden van contact met klanten, leveranciers, zakenpartners en het aanbieden van dienstverlening, het verrichten van marketing- en communicatieactiviteiten en werving en selectie van personeel.

 

Categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt

Afhankelijk van het doel van verwerking vragen we jou om bepaalde gegevens. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van een nieuwsbrief of e-mailuitnodiging betreffende een evenement, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het leveren van diensten.

Wij verwerken bij (toekomstige) klanten, zakenpartners, leveranciers en geïnteresseerde contacten of bezoekers van evenementen: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Bij mogelijk nieuwe medewerkers verwerken we: naam, telefoonnummer en e-mailadres. In het geval er een recruitmentproces wordt gestart dan verwerken we aanvullend, ontvangen CV, contactmomenten, assessmentscore.

Bij het benaderen van mogelijke nieuwe medewerkers maakt Enigmatry gebruik van sociale media portals voor zakelijke dienstverlening.

 

Beveiliging, delen en bewaren

Enigmatry heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving, om misbruik van en onbevoegde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen.

Medewerkers van Enigmatry hebben uitsluitend toegang tot jouw gegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun werkzaamheden.

Enigmatry gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met anderen in de volgende situaties:

  • Je hebt hiertoe opdracht of uitdrukkelijke toestemming gegeven.
  • Enigmatry moet jouw persoonsgegevens verstrekken op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak.
  • Het is noodzakelijk voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Enigmatry bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of waarvoor ze verwerkt worden.

 

Doorgifte naar het buitenland

Als wij jouw persoonsgegevens doorgeven naar het buitenland  (bijvoorbeeld doordat er gebruik wordt gemaakt van leveranciers van diensten die zich buiten de EU bevinden), dan doen wij dat in ieder geval niet zonder passende waarborgen.

 

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Enigmatry maakt op haar website gebruik van cookies. Dit zijn gegevens in een klein bestandje die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen of in de sessie van uw browser worden bewaard.

We gebruiken de cookie van Google Analytics om bezoekersaantallen en bezoekstromen op onze website te analyseren en zo onze inhoud te optimaliseren. We willen de site voor onze bezoekers zo relevant mogelijk maken en daar helpt Google Analytics ons bij. We verzamelen niet automatisch jouw individuele profiel. Dat willen we heel bewust niet. Als je speciale informatie vraagt of je aan wil melden voor een nieuwsbrief, verzamelen we voornaam en/of achternaam, e-mailadres en eventueel een mobiel of vast telefoonnummer. Je vult dit dan zelf in. Op de website www.enigmatry.commaken we gebruik van een trackingscript. Hierbij wordt het pad van de bezoeker over de website gevolgd. De op deze manier verzamelde bezoekinformatie, wordt alleen voor marketingdoeleinden ingezet. Bij het verzamelen van informatie krijgt elke bezoeker een unieke identificatie toegewezen, zodat meerdere muisklikken van dezelfde bezoeker worden herkend. Deze identificatie wordt opgeslagen in een cookie van de browser van de bezoeker. Desgewenst kunnen cookies in de browser worden uitgeschakeld.

 

Jouw rechten als betrokkene

Je kunt altijd een verzoek indienen om nader te worden geïnformeerd over ons privacybeleid en de verwerkingen die bij Enigmatry als verwerkingsverantwoordelijke plaatsvinden.

Je hebt het recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die we van jou hebben verwerkt en om hiervan een kopie te ontvangen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de opgeslagen gegevens te controleren op juistheid en deze eventueel te laten corrigeren.

Daarnaast kun je een verzoek indienen om de door Enigmatry verwerkte persoonsgegevens te verwijderen of deactiveren. Tot slot kun je in sommige situaties ook verzoeken om bepaalde door jou verschafte persoonsgegevens over te hevelen naar bijvoorbeeld een andere organisatie.

 

Contactpersoon voor gegevensbescherming

Enigmatry heeft een contactpersoon voor gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens. Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe Enigmatry met jouw persoonsgegevens omgaat of over het Enigmatry privacybeleid, of als je jouw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, dan kun je contact opnemen met de contactpersoon voor gegevensbescherming. De contactgegevens van de contactpersoon voor gegevensbescherming zijn:

 

Enigmatry B.V.

T.a.v. contactpersoon voor gegevensbescherming

Postbus 84

3000 AB Rotterdam

E-mail: info@enigmatry.com

 

Enigmatry zal binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek reageren op jouw verzoek. Indien dit niet mogelijk is, zal Enigmatry jou daar binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek over informeren en je laten weten wanneer u een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Enigmatry. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt je hierover nadere informatie.

 

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Enigmatry behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We willen de verklaring namelijk graag zo simpel en duidelijk als mogelijk hebben. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 juli 2018 maar we denken dat het altijd een beetje beter kan. Heb je suggesties? Aarzel niet ze aan ons door te geven. Mail naar privacy@Enigmatry.nl.